تدریس خصوصی زبان آلمانی
52%
تخفیف

دوره خصوصی زبان آلمانی

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان 1,200,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره تدریس خصوصی زبان آلمانی، ویژه دانشجویانی است که قصد یادگیری سریع…

2,500,000 تومان 1,200,000 تومان
آموزش زبان آلمانی ترم B1.2
50%
تخفیف

آموزش زبان آلمانی ترم B1.2

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان 200,000 تومان
مقدمه و معرفی مقدمه دوره کلاس آنلاین معرفی دوره، معرفی استاد، اهداف دوره پیش نمایش جلسه اول 1.1: بررسی زبان…
400,000 تومان 200,000 تومان
آموزش زبان آلمانی ترم B1.1
50%
تخفیف

آموزش زبان آلمانی ترم B1.1

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان 200,000 تومان
مقدمه و معرفی مقدمه دوره کلاس آنلاین معرفی دوره، معرفی استاد، اهداف دوره پیش نمایش جلسه اول 1.1: روابط و…
400,000 تومان 200,000 تومان
50%
تخفیف

آموزش زبان آلمانی ترم A2.2

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان 200,000 تومان
مقدمه و معرفی مقدمه دوره کلاس آنلاین معرفی دوره، معرفی استاد، اهداف دوره پیش نمایش جلسه اول 1.1: یادگیری زبان…
400,000 تومان 200,000 تومان
آموزش زبان آلمانی ترم A2.1
50%
تخفیف

آموزش زبان آلمانی ترم A2.1

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان 200,000 تومان
مقدمه و معرفی مقدمه دوره کلاس آنلاین معرفی دوره، معرفی استاد، اهداف دوره پیش نمایش جلسه اول 1.1: شغل و…
400,000 تومان 200,000 تومان
آموزش زبان آلمانی ترم A1.2
50%
تخفیف

آموزش زبان آلمانی ترم A1.2

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان 200,000 تومان
مقدمه و معرفی مقدمه دوره کلاس آنلاین معرفی دوره، معرفی استاد، اهداف دوره پیش نمایش جلسه اول 1.1: آدرس پرسیدن…
400,000 تومان 200,000 تومان
50%
تخفیف

آموزش زبان آلمانی ترم A1.1

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان 200,000 تومان
مقدمه و معرفی مقدمه دوره کلاس آنلاین معرفی دوره، معرفی استاد، اهداف دوره پیش نمایش جلسه اول 1.1: سلام و…
400,000 تومان 200,000 تومان
31%
تخفیف

آموزش ترکی استانبولی ترم 6

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان 275,000 تومان
مواردی که در این دوره آموزش داده می شوند: 1: پسوندهای ربط بین 2 جمله کلاس آنلاین در حالت های…
400,000 تومان 275,000 تومان
31%
تخفیف

آموزش ترکی استانبولی ترم 5

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان 275,000 تومان
مواردی که در این دوره آموزش داده می شوند: 1: زمان حال ساده کلاس آنلاین در 4 حالت مثبت و…
400,000 تومان 275,000 تومان
31%
تخفیف

آموزش ترکی استانبولی ترم 4

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان 275,000 تومان
مواردی که در این دوره آموزش داده می شوند: 1: بررسی زمان آینده کلاس آنلاین در 4 حالت مثبت و…
400,000 تومان 275,000 تومان