31%
تخفیف

آموزش ترکی استانبولی ترم 6

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان 275,000 تومان
مواردی که در این دوره آموزش داده می شوند: 1: پسوندهای ربط بین 2 جمله کلاس آنلاین در حالت های…
400,000 تومان 275,000 تومان
31%
تخفیف

آموزش ترکی استانبولی ترم 5

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان 275,000 تومان
مواردی که در این دوره آموزش داده می شوند: 1: زمان حال ساده کلاس آنلاین در 4 حالت مثبت و…
400,000 تومان 275,000 تومان
31%
تخفیف

آموزش ترکی استانبولی ترم 4

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان 275,000 تومان
مواردی که در این دوره آموزش داده می شوند: 1: بررسی زمان آینده کلاس آنلاین در 4 حالت مثبت و…
400,000 تومان 275,000 تومان
31%
تخفیف

آموزش ترکی استانبولی ترم 3

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان 275,000 تومان
مواردی که در این دوره آموزش داده می شوند: 1: قید امر و نحوه درخواست کردن کلاس آنلاین 2: واحدهای…
400,000 تومان 275,000 تومان
31%
تخفیف

آموزش ترکی استانبولی ترم 2

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان 275,000 تومان
مواردی که در این دوره آموزش داده می شود: 1: معرفی مالکیت و استفاده از پسوندها در مالکیت کلاس آنلاین…
400,000 تومان 275,000 تومان
31%
تخفیف

آموزش ترکی استانبولی ترم 1

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان 275,000 تومان
مواردی که در این دوره تدریس می شوند: 1: معرفی خود کلاس آنلاین 2: معرفی اعداد کلاس آنلاین 3: پرسش…
400,000 تومان 275,000 تومان
تدریس خصوصی ترکی استانبولی
52%
تخفیف

دوره خصوصی ترکی استانبولی

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان 1,200,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره تدریس خصوصی ترکی استانبولی، ویژه دانشجویانی است که قصد یادگیری سریع…

2,500,000 تومان 1,200,000 تومان
50%
تخفیف

آموزش ترکی استانبولی ویژه مسافرین

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان 200,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره ترکی استانبولی ویژه مسافرین، یکی از دوره های کاربردی دپارتمان ترکی…
400,000 تومان 200,000 تومان